Mycket lyckad personalkonferens! Så här skriver Fredrik på Teknologiska Institutet: "Hej Atle Johansen Tack för senast! Vi har nu sammanställt inkomna utvärderingar. Utvärderingarna graderas på en skala från 1-5; där 1 är bäst. Det övergripande helhetsintrycket fick 1,1. Din egen prestation bedömdes enligt nedan: Det fackmannamässiga innehållet bedömdes till 1,1. Den presentationsmässiga insatsen bedömdes till 1,1. Tack ännu en gång för din insats! Vänliga hälsningar Fredrik S Konferenser"
Kategori: Senaste nytt

Kommentarer är låsta.